Reklamation:

Vi yder ifølge købeloven på nye varer 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler) til private kunder. 

Til virksomheder og offentlige institutioner er der 6 måneders reklamationsret på nye varer. 

På brugte varer er 3 Måneders reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler) til private kunder samt virksomheder og offentlige institutioner.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug/betjening, 

overbelastning, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb, ej heller følgeskader. 

Reklamationsretten omfatter IKKE forbrugsting for eksempel:

Pickup nåle, Batterier/Akkumulatorer og blækpatroner. På computere omfatter reklamationsretten IKKE softwarefejl, datatab og virusangreb.

Ved brug af reklamationsretten, skal varen sendes/indleveres til til os. Portoen skal betales af kunden selv og er ikke ombefattet af reklamationsretten. 

Og Fakturaen(eller kopi) skal medbringes og fremvises ved enhver anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen

ske til os inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Vi har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for vores kontrol. 

Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. 

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og os.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, 

eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for vores kontrol, 

fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Vi afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden os, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetales det modtagne beløb inklusiv fragt/gebyr, 

såfremt varen tilbageleveres i samme stand som modtaget, ubrudt og uden nogen mangel af tilbehør/brugsanvisning og ALTID I ORIGINAL EMBELAGE.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

Ved returnering bedes du bruge en pakke distributører, der gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. 

Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen.

Skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. 

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikkevarer afhentet i vor butik samt varer taget hjem på bestilling

og heller ikke varer solgt til virksomheder og offentlige institutioner.

Forbehold for ændringer:

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. 

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. 

Der tages også forbehold for forkert prissætning og for udsolgte/udgåede varer.